Mēs esam ziņu medija "Delfi" radošā reklāmas satura aģentūra "Delfi Brand Studio" un varam piedāvāt efektīvākos un Latvijas mediju telpā oriģinālākos risinājumus plašas un daudzveidīgas auditorijas sasniegšanai.
Raksti
Ierastākais vēstījuma formāts – raksts vai rakstu sērija –, ko iespējams papildināt ar dažādām vizualizācijām, sākot no izteiksmīgiem foto līdz oriģināliem grafikas dizaina risinājumiem.
Kurš veido saturu?
Rakstu sērija
no 3960 €
4 nedēļas
5 raksti
+ "Delfi" sociālie tīkli (5)
+ "Delfi Brand Studio" bloku tīkls (5)

Papildu izcelšanas iespējas
Apskatīt piemēru
Lasāmgabals
no 2130 €
2 nedēļas
1 raksts
+ "Delfi" sociālie tīkli (1)
+ "Delfi Brand Studio" bloku tīkls (1)

Papildu izcelšanas iespējas
Apskatīt piemēru
Rakstu sērija dizainā
no 5731 €
4 nedēļas
5 raksti
+ "Delfi" sociālie tīkli (5)
+ "Delfi Brand Studio" bloku tīkls (5)

Papildu izcelšanas iespējas
Apskatīt piemēru
Rakstu sērija
no 1290 €
4 nedēļas
Līdz 10 rakstiem

Papildu izcelšanas iespējas
Apskatīt piemēru
Lasāmgabals
no 1890 €
Apskatīt piemēru
Rakstu sērija dizainā
no 3350 €
Apskatīt piemēru
Citi risinājumi
Auditorijas iesaistei un vēstījuma efektīvai nodošanai piedāvājam arī citus formātus.
Tests
no 2980 €
3 nedēļas
1 raksts / 1 tests
+ "Delfi" sociālie tīkli (3)
+ "Delfi Brand Studio" bloku tīkls (3)


Papildu izcelšanas iespējas
Apskatīt piemēru
Balsojums
no 3990 €
3 nedēļas
1 raksts / 20 dalībnieki
+ "Delfi" sociālie tīkli (3)
+ "Delfi Brand Studio" bloku tīkls (3)
+ Ar datu ievākšanu atbilstoši GDPR

Papildu izcelšanas iespējas
Apskatīt piemēru
Diskusija "Delfi TV" studijā
no 4800 €
1 raksts
40 - 60 minūtes
5 cilvēki
Tehniskā producēšana
+ Tiešraide "Delfi TV" sākumlapā

Papildu izcelšanas iespējas
Apskatīt piemēru
Papildu izcelšanas iespējas
Lai kopīgi veidotais saturs sasniegtu iespējami plašāku auditoriju, piedāvājam dažādas tā izcelšanas iespējas. Iespējams izvēlēties vienu vai kombinēt dažādus formātus, piemērotāko risinājumu izvēloties kopā ar "Delfi" mediju komunikācijas ekspertu.
Baneru kampaņa
Pamata
1313 €
250 tūkstoši impresiju
"Giga 1" un "Ziņu" pozīcijas
2.63 CPM
Optimāls
2288 €
233 tūkstoši impresiju
Giga1, m.kubs, Fons All pozīcija
2.48 CPM
Pluss
4238 €
200 tūkstoši impresiju
Giga, Ziņu, Monstrs, Fons All pozīcijas
3.53 CPM
Foto
Papildiniet rakstus ar īpaši jūsu vēstījumam veidotām fotogrāfijām, piesaistot "Delfi Brand Studio" izvēlētu fotogrāfu.
Video
Rakstus var aizvietot vai papildināt ar "Delfi Brand Studio" veidotiem video (3-20 min), kopīgi veidojot dažādās platformās izmantojamu saturu.
brandstudio@delfi.lv
+371 677 840 55
AS DELFI
Dēļu ielā 4-8
(trešā ieeja, 3.stāvs)
Rīga, LV-1004